D&V Scooter 

Fregatstraat 2A 9000 Gent. België.

E-mailadres  info@dv-scooter.be

Telefoonnummer  : 0486675260

KvK-nummer : 0642369830

Btw-identificatienummer: 0642369830.

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant  vergunningstelsel:

de. gegevens over de toezichthoudende autoriteit.